JUB NIVELIN

Nivelin - Jubolin NIVELIN je prášková vyrovnávací hmota pro jemné vyrovnávání vnitřních stěnových a stropních povrchů v obytných, firemních, průmyslových a jiných objektech. Lze jím vyplnit i menší prohlubně, praskliny, spáry, rýhy a vyspravit vady nebo poruchy. Vyrovnané povrchy mají přírodní bílou barvu a lze je natírat všemi běžnými druhy disperzních malířských barev, lepit na ně tapety a aplikovat různé dekorativní úpravy.
NIVELIN má dobrou přídržnost k vápenným, vápenocementovým a cementovým jemným omítkám a sádrokartonovým deskám, lze ho použít i k vyrovnání neomítnutého betonu, pórobetonu a povrchů z vláknocementových desek, dřevotřísek apod. Je možné ho nanášet i na již natřené povrchy, avšak pouze v případě, že původní nátěry dobře drží na podkladu a nelze je smýt vodou.

 

JUBOLIN

Disperzní vyrovnávací tmel pro strojní a ruční nanášení,pro jemné vyrovnávání v interiérů,na všechny druhy omítek,neomítnutý beton,vláknocementové,dřevocementové a sádrokartonové desky.Také na vyplňování prohlubní a prasklin.

 

Ofocením QR kódu fotoaparátem mobilního
telefonu s nainstalovanou čtečkou, se Vám uloží naše vizitka.

 

Odkaz ke stažení čtečky QR kódu
z Google play

 

 MalPru na Firmy.cz